Україно-Латвійський проект

Пояснення
для збору даних через онлайн-опитування
щодо культурних цінностей і ставлення до цифрових технологій
в рамках українсько-латвійського дослідницького проекту
“Гендерні аспекти цифрової готовності в освіті
і розвиток людського капіталу в регіонах”

Шановні учасники опитування!

Дякуємо за ваш внесок у дослідження, яке допоможе вдосконалити освітні програми для більшого залучення жінок до роботи в ІТ-індустрії, яка стає локомотивом економіки.

Ми хочемо сприяти збалансованості ринку праці в Україні, щоб випускники університетів почувалися впевнено перед змінами, які несе Четверта промислова революція. Майбутнє за цифровізацією, креативністю, великими даними та співпрацею. Саме тому ТНЕУ сьогодні проводить це дослідження для України, а наш партнер Технологічна Академія Резекне – для Латвії, – за консультативної участі Канади.

Ми просимо вас відповісти на чотири невеликі онлайн-анкети: “Соціально-демографічне опитування”, “Особиста культурна орієнтація”, “Шкала культурних цінностей”, “Ставлення до інформаційних технологій”. Ці анкети розроблені західними вченими, апробовані в їхніх дослідженнях і опубліковані у світових наукових журналах.

В більшості питань ви маєте вибрати, наскільки ви погоджуєтесь чи не погоджуєтесь з наведеними твердженнями. Іноді питання будуть перефразовано повторюватися. Це робиться навмисне, щоб отримати більш достовірні дані.

Опитування проводиться анонімно. Будь ласка, не поспішайте, відповідайте вдумливо і чесно. Дуже важливо відображати у відповідях те, як думаєте і поводитеся саме Ви, а не “як правильно”.

Деякі питання стосуються вашої групи. Зверніть увагу, що мається на увазі не обов’язково академічна група, а і будь-який формальний чи неформальний колектив, до якого ви належите (або належали): коло друзів, клас, колеги по роботі, по спорту, будь-яка організація. Про сім’ю – окремі питання. Питання про стосунки з особами на вищих посадах можна розглядати в ситуаціях студент-викладач, школяр-вчитель (тренер, роботодавець тощо). Краще, якщо ви пригадаєте свій досвід у всіх подібних ситуаціях і дасте узагальнену відповідь щодо Вашої поведінки і переконань.

Бажаємо нам всім успіху у цьому дослідженні – і побудові кращої освіти та кращої економіки!

Команда проекту.

Анкета 1. Особиста культурна орієнтація

Анкета 2. Соціально-демографічне опитування

Анкета 3. Шкала культурних цінностей